LUIK

Luik, een stad met een rijk verleden en veel tradities, is voortdurend in ontwikkeling en heeft het begrip ‘impact’ al lang geleden geïntegreerd in zijn economische activiteiten. Het is een van de steden in België die het meest coöperatieven telt. Het is niet meer dan logisch dat Luik, vooruitziend als het is, Impact Now verwelkomt.

WORKSHOPS

Verschillende workshops bekijken impact in al zijn vormen. Wij nodigen u uit om het programma van de betreffende stad te bekijken om te zien op welk tijdstip van de dag deze presentaties worden aangeboden.

Elke voorziening van maatschappelijk nut streeft naar een positieve sociale impact. Het is haar bestaansreden. Het evalueren van de sociale impact die ze teweegbrengt draagt dus bij tot de bevestiging van haar identiteit en unieke karakter. Dit evaluatieproces is niet enkel een essentieel instrument geworden voor deze organisaties, maar ook voor de actoren die hen omringen. Definitie, uitdagingen en methodologie: ontdek waarom en hoe een sociale impact evaluatieproces op te zetten.

B Corp (ook gekend als “B Lab” of B Corporation”) is een certificering verleend aan commerciële bedrijven (met winstoogmerk) die beantwoorden aan maatschappelijke en milieu-eisen, van goed beheer tot transparantie naar het publiek. Om een certificaat te verkrijgen en te behouden, moeten ondernemingen een aanvraag invullen en indienen bij B Lab, een van de partners van Impact Now. Dit is uw kans om B Corp bedrijven te ontmoeten en er zelf een te worden. Alle informatie omtrent B Corp wordt voorzien tijdens deze workshop.

De zoektocht naar maatschappelijke impact – voor zowel burgers als bedrijven – is een leidraad voor steeds meer mensen. Bij organisaties met winstoogmerk vertaalt zich dit op verschillende domeinen: werkgelegenheid, opleiding, gezondheid, mobiliteit, milieu…. Alle belanghebbenden zijn op zoek naar een positievere impact, in alle schakels van de waardeketen. Hoe kunnen concrete acties worden uitgevoerd? Hoe nog verder gaan ook als we al denken dat we het maximale doen? En waarom is impact vandaag de dag een must? Deze vragen worden beantwoord met behulp van impact-deskundigen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is lange tijd met scepsis en zelfs minachting bekeken. Maar de tijden zijn veranderd. Bedrijven over de hele wereld, gedreven door consumenten en een nieuwe generatie leiders, maken van MVO een prioriteit. Dit is essentieel in een tijd van gelimiteerde olievoorraden en het uitsterven van soorten, uitputtende intensieve landbouw en de druk op economie door een grondstoffengebrek; allen onderling verbonden effecten die onomkeerbare gevolgen hebben.

Un atelier proposé par Ashoka, le plus grand mouvement du monde dédié à l’entrepreneuriat social, pour vous guider sur la route du changement positif.

Un atelier proposé par LITA.co, première plateforme d’impact investing d’Europe et HelloCrowd, plateforme reward-based.

RONDE TAFEL: INVESTEREN IN DE SDGS

Veel bedrijven zijn al betrokken bij de SDG’s. Impact Now wil samenwerking en cofinanciering die nodig is om deze doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te bereiken, bevorderen, alsook de voortrekkers onder de aandacht van het grote publiek brengen. Impactvolle bedrijven, die innovatieve oplossingen bieden voor de problemen samenleving en/of onze planeet, moeten vergezeld worden door economische actoren. Van burgers tot banken, we hebben allemaal onze rol te spelen in de financiering van impact en de SDGs.

hackathon

De hackathon is georganiseerd rond vier clusters, die gelinkt zijn aan de Sustainable Development Goals. De deelnemers sluiten zich aan bij die cluster die het best overeenstemt met hun activiteiten of interesses. Bij de inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven.

1. DECARBONISATIE #hernieuwbare energie #energie-efficiëntie #koolstofafvang

2. CIRCULAIRE ECONOMIE #reduceren #hergebruiken #herstellen #recycleren

3. MENSELIJK KAPITAAL # kwaliteitsvol onderwijs #fatsoenlijke banen #welzijn #duurzame economie

4. SLIMME STEDEN #slimme gemeenschappen #stromen #data #bodem(bestemming) #duurzaamheid

Emmanuel Mossay

Emmanuel Mossay

Parlement de Wallonie

Expert en Economie Régénerative (Entreprises, Associations, ONGs et Institutions), Expert en Economie Circulaire (Parlement de Wallonie), Professeur invité sur la Nouvelle Economie et les Modèles Economiques (UCL-ECAM-HEC-Henallux-EPHEC-ICHEC), Invité d’honneur au Parlement Belge, co-auteur de livres (Shifting Economy).  Conseiller stratégique de Michel Bauwens (P2P Foundation)