HACKATHON

Hoe beter werken aan een positieve transitie en een duurzaam ecosysteem dan via co-creatie? De hackathon is uw kans om te onderzoeken hoe u de samenwerking met verschillende actoren van het ecosysteem kan verbeteren om uw maatschappelijke impact te vergroten. Sociale en commerciële ondernemingen, investeerders, academici en publieke autoriteiten komen bijeen per SDG-cluster om samen te bouwen aan een sterker ecosysteem.

Vier etappes

De hackathon focust op de vraag hoe u beter kunt samenwerken en zo uw impact kan verhogen. De bedoeling is om strategische gedachten uit te wisselen, een dieper inzicht te krijgen in het ecosysteem en ideeën te formuleren die tot concrete impact kunnen leiden. Dat gebeurt aan de hand van vier stappen:

1. HERFORMULEREN: Analyseer de context door obstakels en de drijvende krachten van een succesvolle samenwerking te identificeren.

2. DIVERGEREN: Ontwikkel ideeën die de kans op een geslaagde samenwerking kunnen verhogen en obstakels kunnen wegwerken.

3. CONVERGEREN: Selecteer de beste ideeën door prioriteiten te stellen gebaseerd op een impact-/haalbaarheidsmatrix.

4. SAMENVATTEN: Creëer een pitch die de conclusies omschrijft en die de actoren van het ecosysteem die eraan kunnen bijdragen, aanduidt.

Vier clusters

De hackathon is georganiseerd rond vier clusters, die gelinkt zijn aan de Sustainable Development Goals. De deelnemers sluiten zich aan bij die cluster die het best overeenstemt met hun activiteiten of interesses. Bij de inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven.

1. DECARBONISATIE #hernieuwbare energie #energie-efficiëntie #koolstofafvang

2. CIRCULAIRE ECONOMIE #reduceren #hergebruiken #herstellen #recycleren

3. MENSELIJK KAPITAAL # kwaliteitsvol onderwijs #fatsoenlijke banen #welzijn #duurzame economie

4. SLIMME STEDEN #slimme gemeenschappen #stromen #data #bodem(bestemming) #duurzaamheid